Особливості застосування в садах і ягідниках стимуляторів росту рослин ТОВ «НВП «5 Елемент»

Особливості застосування в садах і ягідниках стимуляторів росту рослин ТОВ «НВП «5 Елемент»

Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур – мета кожного агронома. Допомогою їм у цьому, окрім різного виду добрив, засобів захисту рослин та інших технологічних рішень, все частіше стають стимулятори росту рослин. Зорієнтуватись тут дуже важко, адже світовий ринок переповнений препаратами, що працюють у цьому напрямку. Безліч синтетичних мінеральних, органічних або органо-мінеральних регуляторів та біостимуляторів відомих фірм і не дуже, пропонуються до застосування в аграрному виробництві. Щорічно цей асортимент оновлюється, з’являються нові препарати. Якість і дія їх різна, перевіряти їх у виробництві справа кропітка, на яку агроном не завжди погоджується. Тому його вибір часто падає на продукцію відомого перевіреного виробника, або він орієнтується на склад препарату та його вартість.

Доречно відмітити, що біостимулятори для рослин не варто плутати з регуляторами росту, адже це різні засоби, механізм та принцип дії їх також різний. Якщо регулятори росту (стимулятори та інгібітори) — це перш за все рослинні гормони (фітогормони) або ж синтетичні гормоноподібні речовини, що впливають на ростові процеси у рослинному організмі (пришвидшують, або, навпаки, уповільнюють їх), то біостимулятори виконують дещо інше завдання. Біостимулятори — це мінеральні та органічні речовини, мікроорганізми та продукти їх метаболізму, які застосовують для впливу на фізіологічні процеси рослини: прискорення фотосинтезу, підвищення ефективності живлення, підвищення абіотичної стійкості. Відповідно, це дає змогу краще реалізувати генетичний потенціал рослини та покращити якість сільськогосподарської продукції. Про важливість біостимуляторів у сучасному сільському господарстві свідчить той факт, що основними виробниками таких продуктів у світі є BASF (Німеччина), Syngenta (Швейцарія), FMC Corporation (США), Arysta (Японія), BioAg Alliance (США), Valagro (Італія), Biolchim (Італія) та ін.

Українська компанія «НВП «5 Елемент» поки що не є світовим грандом у сфері виробництва біостимуляторів росту рослин, але всіляко прагне до цього. ТОВ «НВП «5 Елемент» розробило і налагодило випуск ефективних, екологічно безпечних препаратів, сертифікованих міжнародними організаціями, придатних до використання в органічному і біологізованому землеробстві. Перед тим як розповісти про особливості застосування наших препаратів у садівництві, хочу навести їх характеристику та принцип дії.

  1. Одним із цих препаратів є «Vgro» - комплексний природно-синтетичний нанопрепарат системної дії з функціями стимулятора росту, імуномодулятора та антистресанта.

«Vgro» - препарат нового покоління, який за складовими компонентів та рівнем ефективності не має аналогів в світовій практиці. Препарат «Vgro» виробляється з урахуванням біологічних особливостей культур та способів застосування (для обробки насіння або під час вегетації рослин) і має позитивні результати як у лабораторних і польових дослідженнях, так і у виробничих умовах.

Препарат має високий рівень ефективності та технологічності, оскільки норми внесення в розчині надзвичайно низькі – 25 грам на 1 га посівної площі за умов використання робочої рідини на рівні 200-300 л/га. Препарат абсолютно нешкідливий для оточуючого середовища та людини.

Принцип дії нанобіостимулятора росту рослин «Vgro» полягає в наявності активних речовин сигнальної природи. Ефективність препарату обумовлена дією комплексу діючих речовин, та працює на рівні генетичної програми рослини. Основними діючими речовинами комплексного препарату є природний брассинолід (фітогормони) , лактони(які виконують роль сигнальної речовини),стимулятори росту(янтарна та саліцилова кислоти),амінокислоти, мікроелементи, що комплексно працюють у напрямку активації та регуляції роботи імунної системи рослин.

«V-AGRO» - є складним комплексом мінерально-органічної природи з особливою просторовою структурою та підвищеною здатністю до проникнення в рослинні клітини та тканини.

Склад біостимулятора росту рослин «Vgro»:

Лактони (сигнальні молекули).

α-L-амінокислоти - 7 протеїногенних сполук: Пролін, Глутамінова кислота, Гліцин, Аргінін, Аспарагінова кислота, Лізин, Серін.

Фітогормон -  Брассинолід.

Органічні кислоти - стимулятори росту рослин: Янтарна кислота, Саліцилова кислота.

Мікроелементи: Fe, Zn, Mn, Mg, Сu, Сo, Sі.

Ізометричний гексагідроксиловий спирт – Манітол - потужний біохелатор, осмотична активна речовина.

Органічна сірка – Метилсульфонілметан (МСМ).

Сахароза(прилипач-основа полісахаридів).

 

  1. Підприємство, спираючись на багаторічні наукові дослідження, розробило унікальний інноваційний продукт Soil Algae (Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової водорості Nostoc commune) - біопрепарат системної дії з досконалою біологічною формулою, яку створила сама природа. Він є ефективним біостимулятором, антистресантом, біофунгіцидом та меліорантом і рекомендований до застосування в інтенсивному та органічному землеробстві (має сертифікат «Органік Стандарт»).

В чому ж полягає унікальність біопрепарату? Препарат має цілком природнє походження. Промислове його виробництво відбувається за використання сучасних фотобіореакторів моделі РВR 1250L в яких вирощуються азотфіксуючі колоніальні ґрунтові водорості (ціанобактерії) виду Nostoc commune (штам ІМВ К-19 є запатентованою власністю ТОВ «НВП «5 елемент») та розчину солей макро- та мікроелементів у знезараженій питній воді. Після досягнення знімальної щільності, вміст реактора звільняється і розділяється на складові - власне живу культуру водоростей, та надзвичайно цінну культуральну рідину - метаболіт, в якій вирощувались водорості - Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водорості Nostoc commune (ТУ У 20.1-40315814-004:2020).

Інша унікальність препарату полягає у використанні азотфіксуючої ґрунтової водорості Nostoc commune – різновиду ціанобактерії родини Nostocaceae, виділеної з ґрунту, вирощеної та розмноженої в регульованому середовищі та повернутої у потрібний час, в обґрунтованій кількості у потрібне місце. Ми не є першими, хто використовує препарати на основі водоростей, але ми перші хто почав використовувати саме ґрунтові водорості.

Визнані виробники подібних препаратів «Quimicas Meristem» (Іспанія), Acadian Seaplants (США), «WinBRel» (Турція), «AgroDynamica» (Чехія/Україна) та ін. використовують екстракти морських бурих водоростей Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata, Ecklonia maxima, Fucus vesiculosus, збагачуюючи їх макро-та мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та іншими біологічно активними речовинами. Менш поширеними є біопрепарати на основі червоних водоростей (Solieria chordalis).

Аналізуючи світовий та вітчизняний досвід, можна відзначити, що одноклітинні мікроводорості містять унікальний комплекс біологічно активних компонентів та мікронутрієнітів. Завдяки розміру до 50 мк їх продуктивність на одиниці площі на порядок і більше перевищує продуктивність наземних культур, адже, за правилом Рубнера, рівень енергетичного обміну пропорційний не масі, а площі поверхні організмів. Те саме стосується і рівня мінерального обміну порівняно з вищими рослинами.

Проте людство не очікувало на наукові висновки, а спиралось на практичний досвід і використовувало мікроводорості у власних цілях. Морські водорості і мікроводорості вже понад тисячу років використовуються в сільському господарстві в якості джерела поживних речовин у вигляді компосту. І тільки 50-х роках минулого сторіччя була розроблена технологія їх переробки з отриманням рідких екстрактів. Препарати сільськогосподарського призначення на основі морських водоростей мають у своєму складі полісахариди, фітогормони та амінокислоти. Особливістю препаратів на основі морських водоростей є те, що після процесу екстрагування не залишається живих клітин водорості, а їх зруйнований вміст є діючою речовиною препарату. Приклад- Спіруліна.

Позитивною ж якістю препаратів на основі ґрунтової водорості Nostoc commune є те, що вони мають у своєму складі живі клітини, які при попаданні у ґрунт, за сприятливих умов, активно розмножуються, та продукують біологічно активні речовини. Висока симбіотична активність ґрунтових азотфіксуючих водоростей в ризосфері, крім фітогормонів та амінокислот, забезпечує рослини ще і доступним азотом, переводячи атмосферний молекулярний азот у доступну для рослин нітратну форму. Вони забезпечують оптимізацію гормонального стану та амінокислотного складу рослин, що позитивно впливає на продукційний процес сільськогосподарських культур.

В несприятливих умовах Nostoc commune може залишатись в сплячому стані протягом тривалого періоду часу і активуватись, коли оптимізується температурний режим і буде волога, яку вони самі притягують та утримують .

Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової водорості Nostoc commune являє собою природню суміш органічних речовин (амінокислоти, фітогормони тощо) та мінеральних макро-, мезо- та мікроелементів. Ми розуміємо, що при більш детальному аналізуванні складу препарату перелік компонентів може розширитись, проте ми знаємо його найбільш біологічно активні складові, а саме:

  • α-L-амінокислоти - 17 протеїногенних сполук: Пролін, Глутамінова кислота, Гліцин, Аргінін, Метіонін, Триптофан, Аспарагінова кислота, Валін, Лейцин, Аланін, Гистидин, Треонін, Тирозин, Таурин, Лізин, Серін, Ізолейцин;
  • Природні стимулюючі фітогормони - 3 групи: Ауксини, Гібереліни, Цитокініни;
  • Лактони (сигнальні молекули).
  • Макро- та мікроелементи: Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mg, Mo, V, Cr, Se, Ni, Li, N, P, K;
  • Ізомеричний гексагідроксиловий спирт – маннітол - потужний біохелатор, осмотично активна речовина
  • Біофунгіцид (Nosto fungicidin) блокує розвиток грибів-патогенів.

Принцип дії препаратів на основі живих ґрунтових водоростей полягає не тільки в фіксації атмосферного азоту. Головне їх призначення – стимуляція росту рослин продуктами метаболізму – фітогормонами, амінокислотами, вітамінами, антибіотиками та ін., які проявляють рістрегуляторну та фітопротекторну (бактерицидну, фунгіцидну) дію. Вони забезпечують оптимізацію гормонального стану та амінокислотного складу рослин, що позитивно впливає на продукційний процес сільськогосподарських культур. Ще одна позитивна якість ґрунтових водоростей Nostoc commune полягає у тому, що вони здатні покращувати вологозабезпечення рослин за рахунок утворення гідрофільного колоніального слизу.

Підвищення врожайності садових рослин шляхом стимуляції біологічно активними речовинами та подолання наслідків стресових факторів. Продуктивність рослин, як однорічних, так і багаторічних залежить від фізіологічних процесів обміну, окислення-відновлення, синтезу й транспортування пластичних речовин. Чим більш активно рослина розвивається, тим вищий урожай вона сформує. А накопичені протягом вегетації пластичні речовини подбають про якість цього врожаю. Факторами, які активізують усі процеси, є фітогормони, амінокислоти, вітаміни та високомолекулярні сполуки. Для них використовується узагальнена назва – біостимулятори.

Препарати виробництва ТОВ «НВП «5 Елемент» у повній мірі відповідають цим вимогам. У складі «Vgro» та «Концентрату продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водорості Nostoc commune» присутній збалансований природний комплекс амінокислот, фітогормонів. органічних кислот, лактонів, мікроелементів здатних підвищити продуктивність садових культур.

Роль кожного активного елемента у фізіологічних процесах різна. Амінокислоти – структурні одиниці, необхідні для побудови білків. Їм притаманна функція хелатуючого агента, що дозволяє покращити процес хелатизації мікроелементів, завдяки чому транспортування і засвоєння їх рослиною пришвидшується. Амінокислоти забезпечують антистресову дію на рослину завдяки превентивному або лікувальному ефекту. Важливе значення амінокислот полягає у покращенні роботи продихів листкового апарату рослин.

Маннітол - потужний природній хелатоутворювач, осмотично активна речовина, разом з амінокислотами сприяє прискоренню транспортування металів-мікроелементів у рослинному організмі та покращує їх засвоєння.

«Препарати ТОВ НВП «5 Елемент»: «Vgro» та «Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водроості» здатні активувати гени, що відповідають за процеси утворення генеративних органів та їх розвиток, а також за групи генів, які контролюють синтетичні й транспортні процеси в рослинах. Завдяки застосуванню препаратів рослини більш активно розвиваються і засвоюють елементи мінерального живлення. Крім того, при додаванні біостимуляторів у бакову суміш із ЗЗР прискорюється поглинання діючої речовини засобу захисту рослин, що в цілому збільшує його ефективність.

Результати наших досліджень свідчать, що використання 15% розчину «Концентрату продуктів життєдіяльності азотфіксуючої ґрунтової водорості» значно поліпшує укорінення зелених живців фундука і значно підвищує ефективність вегетативного розмноження.

«V-Аgro» та «Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водроості» – препарати, завдяки яким відбувається забезпечення рослин біологічно активними речовинами, у першу чергу, фітогормонами, лактонами і вільними L-амінокислотами. Препарати значно підвищують стресостійкість садових рослин до несприятливих умов навколишнього середовища (високі або низькі температури, нестача вологи, сильна сонячна інсоляція тощо). Відомо, що під час стресу у рослини гальмується синтез власних амінокислот і фітогормонів, що призводить до сповільнення фізіологічних процесів у клітині та є причиною недобору врожаю. Амінокислоти є основою для біосинтезу білків, які є структурними елементами тканин і виконують різноманітні функції. Крім того, вільні амінокислоти здійснюють у клітині важливі захисні функції: осморегуляцію, іонний обмін, детоксикацію важких металів тощо.

Враховуючи, що вирощування садових рослин відбувається в багаторічній культурі, найбільш поширеним способом застосування біостимуляторів є фоліарне внесення. Яблуневим садам в Україні належить найбільша частка в структурі галузі садівництва. Тому доречно, що на прикладі яблуні ми будемо говорити про особливості застосування наших біостимуляторів.

Відразу хочу довести до відома, що за ефектом позитивної дії на ріст і розвиток садових рослини препарати «V-Аgro» та «Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водроості» майже однакові. Відмінність між препаратами може проявлятись лише в тому, що «Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водроості» здатний краще проявити свої властивості в умовах неполивного садівництва, завдяки формуванню після його застосування активних мікробних угрупувань.

Оптимальна кількість листкових обробок біостимуляторами – чотири. Всі вони припадають на найбільш важливі фази росту і розвитку яблуні. Препарати сумісні з агрохімікатами і іншими біопрепаратами, тому можуть без обмежень використовуватись в баковій сумішці. Весь технологічний цикл застосування біостимуляторів для обробки в саду можуть включати тільки «V-Аgro» або тільки «Концентрат продуктів життєдіяльності азотфіксуючоï ґрунтової̈ водроості». Ефективним є, також, і їх комбіноване застосування коли почергово вносяться ці два препарати, тобто за сезон маємо дві обробки «V-Аgro» і дві обробки «Концентратом…».

Схема застосування біостимуляторів виробництва ТОВ «НВП «5 Елемент» :

Перша обробка яблуні біостимулятором проводиться у фазу «формування суцвіття – рожевий бутон» (ВВСН 51-55). Після внесення спостерігається більш інтенсивне відновлення вегетації рослин, стимуляція росту і розвитку квіток, листків і пагонів.

Друга обробка дерев біостимулятором проводиться у фазу «початок цвітіння » (ВВСН 61-65). Сприяє кращому зав’язуванню плодів та їх росту.

Третя обробка яблуні біостимулятором проводиться у фазу «росту плодів – по завязі(поділу клітин плодів) » (ВВСН 70-72). Застосування біостимуляторів стимулює поділ клітин плодів, що в свою чергу збільшує розмір (діаметр) плоду та покращує розвиток насіння в плодах (визначає виповненість плоду).

Четверта обробка яблуні біостимулятором проводиться у фазу «дозрівання плодів- сформований зелений плод» (ВВСН 81-85).

В результаті- спостерігається значно менше передзбиральне опадання плодів, відмічається покращення якості плодів, інтенсивність характерного антоціанового забарвлення у червоноплідних сортів та на 20 % і більше – кількість врожаю.

 

 Білий В.М. – директор, канд. с.-г. наук

 

Наші препарати – біоформула Вашого прибутку! Гарних урожаїв!

__cart__